Posljednje objave

Zapošljavanje u inostranstvu

Poslovi u SR Njemačkoj

 • Rezervacija termina i popuna formulara za radne vize i vize za spajanje porodice u ambasadi SR Njemačke u BIH uz savjetovanje stručnog lica.
 • Rezervacija termina i popuna formulara za detaširane radnike
 • Žalbe i savjeti u vezi sa odbijenicama u ambasadi SR Njemačke
 • Inostrana pravna pomoć
 • Promjena poslodavca u SR Njemačkoj
 • Pronalazak poslodavca i pomoć pri procesu zapošljavanja
 • Nostrifikacija diploma
 • Saradnja sa prevodiocima i centrima za učenje stranog jezika
 • Usmjerenja vezana za ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine
 • Prevoz
Osigurajte vašu budućnost

Sve vrste osiguranja

 • Finansijska sigurnost – zaštita Vas i Vaše porodice za slučaj nezgode i bolesti koja može dovesti do invalidnosti, radne nesposobnosti ili smrti i time, uz ostalo, uticati na porodične finansije, što dodatno opterećuje ionako neugodnu situaciju.
 • Dugoročna štednja / Privatna devizna penzija – postupno stvaranje kapitala za vremena kada se prihodi znatno smanjuju
 • Instrument garancije – prilikom traženja i odobravanja kredita (vinkulacija)
 • Štednja – pripremate i osiguravate, za sebe i svoje najmilije, sigurnu i finansijski stabilniju budućnost
 • Privatno/Zdravstveno osiguranje
 • Putno/Zdravstveno osiguranje
 • Osiguranje imovine
Za sve građane Bosne i Hercegovine

Sezonske vize za Austriju

Kompletna usluga vezana za predaju pasoša i preuzimanje viziranog pasoša, bez odlaska klijenta u austrijsku ambasadu u Sarajevu.