Neophodno Osiguranje (Viza za jezički kurs)

Putno / Zdravstveno osiguranje koje klijent mora da ima pri odlasku na jezički kurs u Njemačkoj