Nostrifikacija Diplome

Agencija Nova Vizija za Vas preuzima cjelokupnu brigu oko nostrifikacije i potrebnih administrativnih radnji!

Savjetovanje, priprema dokumenata, ovjere, prevodi i stručna pomoć sudskog tumača, korespodencija sa nadležnim institucijama u SR Njemčkoj, briga o postupku su dio naše usluge. Sve dok traje proces nostrifikacije diplome, blagovremeno ćemo Vas obavještavati o statusu nostrifikacije i potrebnim dopunama.

Vi prikupite dokumentaciju, mi radimo ostalo!

A ukoliko imate potrebu za poslodavcem, agencija “Nova Vizija” može da Vam pomogne u procesu traženja posla.

Priznata diploma u Njemačkoj Vam daje prednost na tržištu rada i veću platu.

Postupak Priznavanja diplome u SR Njemačkoj
Zahtjev za pokretanje postupka priznavanje diplome u SR Njemačkoj možete podnijeti prije Vašeg odlaska u SR Njemačku – neovisno o Vašem državljanstvu ili dozvoli boravka.

Potrebni dokumenti za priznavanje diplome

Koji dokumenti su potrebni da se prilože uz zahtjev varira od struke do struke. Sa nama se možete konsultovati u vezi sa neophodnim dokumentima.

Po novom zakonu od 1. marta 2020, za kvalifikovanu radnu snagu, svi podnosioci zahtjeva moraju imati diplomu priznatu od strane SR Njemačke

Ukoliko se utvrdi razlika između vaše kvalifikacije i identične njemačke kvalifikacije za dotično zanimanje, izdaće se potvrda (Defizitbescheid) od nadležne institucije u SR Njemačkoj u kojoj će jasno biti opisana razlika i shodno tome biraće se jedna od dvije ponuđene opcije za izjednačavanje što vodi potpunom priznavanju Vaše diplome. 

Da li treba da znam Njemački jezik?

Ukoliko želite raditi u Njemačkoj, važno je savladati njemački jezik. Znanje jezika se može zahtijevati, ako je ono nužno za obavljanje posla. 

Kako provjeriti da li Vam je diploma priznata?

Na stranici Anabin nalazi se lista sa spiskom srednjih škola i fakulteta, na kojoj su jasno istaknute oznake koje diplome se priznaju, a koje ne.

Oznaka H+ predstavlja da je taj fakultet ili škola priznata od strane SR Njemačke, dok H- označava da BiH građani s tim završenim fakultetom ili školom ni ne pokušavaju aplicirati za Njemačku.

Postoji i znak H+/-, što znači da, možda, vrijedi pokušati. Bitno je istaknuti da ne znači da priznavanje fakulteta znači i automatsko priznavanje diplome.

Više informacija možete naći na www.anerkennung-in-deutschland.de

Ukoliko se odlučite za naše posredovanje u vezi nostrifikacije kontaktirajte nas na novavizija2018@gmail.com , broj telefona 065/626-726 ili putem kontakt forme ispo

    Za sve građane Bosne i Hercegovine

    Sezonske vize za Austriju

    Kompletna usluga vezana za predaju pasoša i preuzimanje viziranog pasoša, bez odlaska klijenta u austrijsku ambasadu u Sarajevu.