Podrška i Savjeti Klijentima

Podrška i savjeti od samog početka procesa do integracije u novoj životnoj sredini

Agencija Nova Vizija Vam pruža usluge podrške i savjetovanja klijentima. Podržavamo naše klijente kroz cijeli proces odlaska u SR Njemačku, integracije u životnu sredinu, integracije u poslovno okruženje.