Žalbe i Savjeti

Žalbe (Remonstracije)

Ukoliko ste dobili nažalost odbijenicu prilikom apliciranja za vizu u Ambasadi SR Njemačke na teritoriji Bosne i Hercegovine i Srbije, javite nam se, mi ćemo Vam pomoći. Profesionalno pisanje odgovora na Vašu dobivenu odbijenicu u Ambasadi SR Njemačke za izdavanje vize: Remonstracija/Žalba. Također svakog od naših klijenata detaljno konsultujemo, savjetujemo i pomažemo kako bi žalbeni proces završili u što kraćem vremenskom periodu.

Da bi žalba imala uspješan ishod potrebno je imati argumente kojima možemo dokazati da smo neosnovano odbijeni za vizu.

Žalbe koje radimo odnose se na radne vize, kao i vize za spajanje porodice.

Savjeti i  podrška

Nova Vizija pruža podršku i savjetuje klijente koji nailaze na sledeće probleme: 

  • pri polaganju ispita vezano za njemački jezik ( prevazilaženje straha i sl. prepraka prilikom polaganja)
  • savjeti za adaptaciju na radnom mjestu
  • savjeti za adaptaciju u novoj životnoj sredini

Možete da nas kontatirate putem e-mail adrese novavizija2018@gmail.com ili putem telefona 065/626-726. 

Za sve građane Bosne i Hercegovine

Sezonske vize za Austriju

Kompletna usluga vezana za predaju pasoša i preuzimanje viziranog pasoša, bez odlaska klijenta u austrijsku ambasadu u Sarajevu.