Novi Zakon od 01.03.2020

Važi samo za kvalifikovanu radnu snagu svih zamalja izvan EU

Prije nego što podnesu zahtjev za vizu, zainteresovani kandidati trebaju imati službeno rješenje o priznavanju svoje struke. Priznavanje vrše samo zvanične ustanove. Informacije o postupcima možete naći pod www.anerkennung-in-deutschland.de. Zainteresovani kvalifikovani radnici bi trebali blagovremeno pokrenuti ovaj postupak. To je moguće učiniti i prije nego što u martu 2020. novi propisi stupe na snagu.

Čim dobiju Rješenje o priznavanju stručne spreme, kvalifikovani radnici mogu podnijeti zahtjev za vizu kako bi došli u Njemačku i prihvatili neku ponudu za radno mjesto za koje su kvalifikovani. Ukoliko njemačke ustanove samo djelimično priznaju stručnu kvalifikaciju, zainteresovani kandidati mogu dobiti vizu u svrhu usavršavanja i kvalifikacije u Njemačkoj. Pod određenim uslovima, oni se već u toku tog dodatnog obrazovanja mogu zaposliti. 

Osobe koje imaju odgovarajuće znanje iz njemačkog jezika i posjeduju  finansijska sredstva kako bi se sami uzdržavali, mogu podnijeti zahtjev za vizu u svrhu traženja radnog mjesta. Ova viza ima rok važenja od šest mjeseci. Maturanti koji su završili srednju školu a  mlađi su od 25 godina mogu doći u Njemačku maksimalno na šest mjeseci, kako bi se mogli natjecati za mjesto za obavljanje stručnog obrazovanja, ako im njihovo završno svjedočanstvo srednje škole omogućava upis na studij, ako imaju dokaz o dobrom poznavanju njemačkog jezika (nivo B2) i ako imaju finansijska sredstva za uzdržavanje.

Nešto drugačiji propisi će važiti za stručnu radnu snagu koja je starija od 45 godina. Ukoliko dođu u Njemačku u svrhu zapošljavanja, biće potrebno da predoče ugovor o radu sa određenom minimalnom zaradom ili dokaz o adekvatnom osiguravanju sredstava u starosti.