Novi Zakon od 01.03.2020

Važi samo za kvalifikovanu radnu snagu svih zamalja izvan EU

Priznavanje stručne spreme

Prije nego što podnesu zahtjev za vizu, zainteresovani kandidati trebaju imati službeno rješenje o priznavanju svoje struke. Priznavanje vrše samo zvanične ustanove. Informacije o postupcima možete naći pod www.anerkennung-in-deutschland.de. Zainteresovani kvalifikovani radnici bi trebali blagovremeno pokrenuti ovaj postupak. Ovaj postupak klijenti mogu pokrenuti sami, preko agencije koja se bavi nostrifikacijom ili da poslodavac pokrene i plati za ubrzanu proceduru ovog postupka ( cca 410€ ).

Čim dobiju “Rješenje o priznavanju stručne spreme” i “Vorabzustimmung”, kvalifikovani radnici mogu podnijeti zahtjev za vizu u ambasadi SR Njemačke u Sarajevu. Ukoliko se utvrdi razlika između vaše kvalifikacije i identične njemačke kvalifikacije za dotično zanimanje, izdaće se potvrda (Defizitbescheid) od nadležne institucije u SR Njemačkoj u kojoj će jasno biti opisana razlika i shodno tome biraće se jedna od dvije ponuđene opcije za izjednačavanje što vodi potpunom priznavanju Vaše diplome. 

Stručna radna snaga starija od 45 godina

Nešto drugačiji propisi će važiti za stručnu radnu snagu koja je starija od 45 godina. Ukoliko dođu u Njemačku u svrhu zapošljavanja, biće potrebno da predoče ugovor o radu sa određenom minimalnom zaradom (3.905€ bruto) ili dokaz o adekvatnom osiguravanju sredstava u starosti.