Viza Za Jezički Kurs

Motivaciono pismo i CV

Klijenti koji apliciraju za vizu u kategoriji jezički kurs moraju posjedovati motivaciono pismo i CV. Nova Vizija Vam nudi uslugu pisanja motivacionog pisma i CV na njemačkom jeziku od strane stručnog lica. Motivaciono pismo i CV su neophodni dokumenti pri prilaganju dokumentacije na terminu u ambasadi.

Izjava o obavezi (ANGABEN ZUR VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG)

Osobe koje imaju roditelje ili rodbinu kod koje bi imali smještaj i hranu, ne moraju da imaju na računu mjesečni iznos novca koji se traži, dovoljno je da prilože izjavu (ovjerenu kod notara) da imaju besplatan smještaj i hranu.

Klikom na LINK možete preuzeti formular koji treba da se popuni i ovjeri kod notara. Takođe, imate opciju da napišete lično svoju izjavu (ovjerenu kod notara). 

Osoba koja vam potvrđuje izjavu mora vam dostaviti sljedeće dokumente: kopiju pasoša, vize i prijave boravka u SR Njemačkoj. 

Neophodno osiguranje

Kada Vam ambasada SR Njemačke odobri vizu (najčešće na 3 mjeseca) morate posjedovati putno/zdravstveno osiguranje u trajanju od 3 mjeseca, koje agencija Vam Nova Vizija može obezbjediti.