Osiguranje Vozila

Učestvovanjem u saobraćaju preuzimate odgovornost za svoju vožnju i ponašanje u saobraćaju, kao i za poštovanje saobraćajnih i zakonskih propisa. U slučaju da izazovete saobraćajnu nezgodu i time nanesete štetu trećim licima, u obavezi ste da nadoknadite štetu. 

Pored toga, Vaše vozilo je svakodnevno izloženo rizicima na koje ne možete uticati, kao što su oštećenja nastala od strane nepoznatih lica ili usled vremenskih nepogoda. Ugovaranjem dodatnih osiguranja, ovakve vrste rizika prepuštate nama i na taj način štitite sopstveni budžet od nepredviđenih troškova.

Rizici koji su pokriveni zavise od ugovorenih vrsta osiguranja:

• Obavezno osiguranje od autoodgovornosti
• Osiguranje lica u motornim vozilima od posljedica nesrećnog slučaja
• Zeleni karton
• Potpuno kasko osiguranje
• Djelimično kasko osiguranje

Sve informacije možete da dobijete na kontakt telefon 065/626-726 ili na e-mail adresu novavizija2018@gmail.com.