Popuna Formulara Za Sezonske Vize

Kompletan servis za potrebnu papirologiju pri predaji zahtjeva za sezonsku vizu C i D

Za radne dozvole izdate od strane AMS-a s rokom važenja kraćim od 90 dana ce ukoliko su ispunjeni svi preduslovi biti izdata viza C.  Viza D (preko 91 dan) odobrava ujedno i boravak u državama potpisnicama Šengenskog sporazuma u trajanju od maksimalno 90 dana unutar šest mjeseci nakon prvog prelaska granice.