Posjeta u SR Njemačkoj (covid period)

Digitalna prijava ulaska u SR Njemačku / Pisanje mejlova graničnim službama za tranzit kroz njihovu državu , potrebni formulari i savjeti

Nova Vizija za Vas može pripremiti potrebnu papirologiju za prelazak granice u svrhu posjete porodici ili poslovno

Za vaše putovanje u SR Njemačku, obavezni ste obaviti online registraciju odnosno digitalnu prijavu ulaska (Einreiseanmeldung). Nakon obavljene registracije, putem elektronske pošte (vašeg e-maila) koju ste naveli u kontakt podacima, dobićete potvrdu u vidu PDF datoteke koju je potrebno isprintati prije polaska na put. 

Svi putnici koji dolaze s rizičnih područija podliježu obavezi prethodne registracije gdje ćete dobiti informacije koliko je određeno dana karantina (izolacije) prilikom dolaska na odredište u SR Njemačku. Trenutno u BiH period izolacije je 10 dana. 

Potvrdu nosite sa sobom i poslije perioda izolacije u slučaju kontrole u SR Njemačkoj jer tako imate dokaz o poštovanju propisane mjere o periodu izolacije koji je određen za državu iz koje dolazite. 

U sljedećim slučajevima ne morate ispunjavati Digitalnu prijavu ulaska u Njemačku:

• ako ste samo proputovali kroz rizično područje i niste se nigdje zadržavali,
• ako ulazite u Saveznu Republiku Njemačku samo zbog tranzita kroz zemlju,
• ako ste u okviru graničnog prometa sa susjednim zemljama boravili kraće od 24 sata u nekom rizičnom području ili ulazite u Saveznu Republiku Njemačku na maksimalno 24 sata ili
• ako iz poslovnih razloga ulazite u Saveznu Republiku Njemačku kako biste ste prekogranično prevozili osobe ili robu drumskim, željezničkim, brodskim ili vazdušnim putem.

Pisanje e-mail-ova  na granične prelaze kao najava za tranzit kroz državu

Nova Vizija za Vas vrši uslugu kontaktiranja graničnog prelaza kao najavu za tranzit kroz državu. 

 

Popuna određenih formulara i savjeti vezani za proces