Novi Zakon od 1. Januara 2021 – Produženje pravila za Zapadni Balkan

Objavio admin@novavizija.org Kategorija VISA Komentari 0

Od 1. januara 2021. godine u Njemačkoj stupa na snagu novo Pravilo koje predstavlja produžetak Pravila za Zapadni Balkan (član 26.2). 

Ovim zakonom, koji je produžen do 2023. , SR Njemačka omogućila je državljanima Bosne i Hercegovine, Srbije i ostalih zemalja Zapadnog Balkana privilegovan pristup njemačkom tržištu rada. 

Ovaj zakon se odnosi na deficitarna zanimanja gdje radnici ne moraju imati određenu kvalifikaciju za posao. 

Građani Bosne i Hercegovine moraju obavezno, prije registracije termina u ambasadi SR Njemačke u Sarajevu, da pripreme radni ugovor i “VORABZUSTIMMUNG”, tj. predsaglasnost od zavoda za zapošljavanje koji poslodavac podnosi i koja može da potraje od 2 – 6 nedelja. 

Sa pripremljenim ugovorom o radu i “VORABZUSTIMMUNG”-om tada se pristupa registraciji termina na sajtu ambasade SR Njemačke u Sarajevu. 

Važno je naglasiti da će broj termina biti dijeljen na mjesečnom nivou tj. kada se propisani broj termina popuni, neće biti moguća registracija do slijedećeg mjeseca. Zato je bitno da sva dokumentacija bude pripremljena prije registracije za termin. 

Termini za podnošenje zahtjeva za vizu će biti dostupni čim budu ukinute mjere ograničenja ulaska u SR Njemačku radi pandemije i čim odgovarajuće vize ponovo budu mogle biti izdate. 

Željeni termini, za koje je registracija izvršena za vrijeme važenja dosadašnjeg Pravila za Zapadni Balkan, ne mogu više biti uzeti u obzir. To važi i za one termine koji su bili već dodijeljeni sa konkretnim datumom i vremenom, no nisu mogli biti realizovani radi zatvaranja odjela za vize zbog korone.

*napomena: nakon navršene 45. godine života: mjesečna plata mora iznositi minimalno 3.905,00 EUR bruto.

Obavezno pogledajte info list u kojem se nalaze uslovi za apliciranje ( zakazivanje ) termina. 

Više informacija na linku ambasade LINK.

Možete da nas kontatirate putem e-mail adrese novavizija2018@gmail.com ili putem telefona 065/626-726.