Registracija za kategoriju “Zapadni Balkan” (Ambasada Sarajevo)

Za sve građane Bosne i Hercegovine

Sezonske vize za Austriju

Kompletna usluga vezana za predaju pasoša i preuzimanje viziranog pasoša, bez odlaska klijenta u austrijsku ambasadu u Sarajevu.